Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Constanța se va întruni în data de 28.07.2021, ora 12, în sala de ședințe “Remus Opreanu” din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:
 1. PUD – construire imobil P+1E – str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 57, investitor Doga Tănăsică;
 2. PUD -construire locuință S+P+2E cu spațiu comercial la parter, str. I.G. Duca nr. 30B , investitor Rida Gheorghe;
 3. PUD – construire locuință unifamilială, str. Răsuri nr. 62A-62bis, investitor Șerban Marcela;
 4. PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Steagului, str. Dionisie cel Mic, str. Baba Novac și str. Soveja, inițiator Enache Dincă;
 5. PUZ pentru zona delimitată de str. Dionisie cel Mic, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, zona bl. 50A-48B și limite cadastrale, inițiator Blue Bike Concept SRL;
 6. PUD – construire locuință de vacanță cu spațiu comercial la parter, str. Jean Bart nr. 38, Palazu Mare, investitor Herda Iulian;
 7. PUD – construire imobil S+P+2-3E – locuințe de vacanță, Palazu Mare, mal Lac Siutghiol, zona stație pompare, investitor Ungureanu Floreța Cireșica;
 8. PUD – construire service auto, str. Crișului nr. 14, investitor Pieseauto Dez SRL;
 9. PUZ pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Ion Lahovari, str. Călărași și str. General Manu, inițiator Arkas Dacia SRL;
 10. PUD pentru terenul situat în bd. Aurel Vlaicu, parcela A 659/10/1, investitor Mesta Marmură și Travertin SRL;
 11. PUD – construire imobil D+P+1E – locuire și servicii profesionale, str. Ion Lahovari nr. 3, investitor Panait Irina;
 12. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ reglementare teren bd. Aurel Vlaicu nr. 140 bis, inițiator SC Ovidius Romit SRL;
 13. PUD – construire imobil P+1-2E – alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 3, investitor Manea Nicolae Cezar;
 14. PUD – construire imobil P+1-2E – alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 4, investitor Simca Dor SRL;
 15. PUD – construire hotel – apartament, Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici Serghei.
 16. PUD – construire imobil P+4E – locuire colectivă, cartier Palazu Mare, zona Tomis Plus, DN2A lot 1, str. Berlin, investitor Ilașcu Cornelius-Ernest.
 17. PUD – construire imobil P+4E – locuire colectivă, cartier Palazu Mare, zona Tomis Plus, parcela VN 285, lot A5+A6+A7, str. Barcelona, incestitor Ilașcu Cornelius-Ernest.
 18. Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ reglementare teren bd. I.C. Brătianu, nr. 131, inițiator Prefabricate Dobrogea SRL.

 

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar