Spitalul Orășenesc Cernavodă
Spitalul Orășenesc Cernavodă
În conformitate cu prevederile Legii r. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S nr. 954/2017, Spitalul Orășenesc Cernavodă, cu sediul în Cernavodă, str. Gheorghe Doja nr. 1A, județul Constanța, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității: director financiar-contabil, vacant, pe perioadă determinată de 4 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile general și specifice.

Criteriile general sunt următoarele:

a) au domiciliul stabil în România;

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale liberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specific sunt următoarele:

1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic:

2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

3. dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 21.11.2022, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv dată de 22.11.2022, ora 9.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, în data de 22.11.2022, ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 11.11.2022.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Cernavoda și se publică pe site-ul spitalului: spitalul-cernavodă.ro. Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0241 .236.460 – Biroul resurse umane.

Citește și:

S-a scos la concurs postul de manager al Spitalului Municipal Medgidia

Publicitate
The Laundry Box Servicii de spalare profesionala textile covoare livrare ridicare gratuite v1

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.