În cursul zilei de sâmbătă, 20 februarie, directorul general provizoriu al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, Stere Hira, a întreprins o vizită de lucru la spațiile comerciale pe care Regia le are în administrare, în Complexul Comercial Major Comprest, Amea I și Amea II, din vecinătatea Pieței Agroalimentare Tomis III.

Discuțiile purtate cu cetățenii și agenții economici au relevat două situații care necesită rezolvare urgentă. Una dintre acestea constă în persistența unui miros apăsător, provenit probabil de la evacuarea reziduurilor, care face imposibilă desfășurarea activității agenților economice și cauzează neplăceri clienților aflați la cumpărături. Cea de-a doua problemă pe care cetățenii au reclamat-o este lipsa unei toalete publice, în urma închiderii celei existente, administrată de RAEDPP Constanța.

Pentru a veni în sprijinul agenților economici cu care Regia are relații contractuale și pentru a se asigura că aceștia beneficiază de condiții decente pentru realizarea unui comerț civilizat, directorul general al RAEDPP Constanța a dat asigurări că va purta discuții cu operatorul SC RAJA SA – administratorul rețelei publice de canalizare a municipiului, în scopul remedierii situației neplăcute.

Totodată, directorul general al Regiei a declarat că va lua măsuri pentru redeschiderea în cel mai scurt timp a toaletei publice în condiții de igienă, după ce vor fi efectuate lucrările de reparații necesare.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar