Guvernul a anunțat că alegerile locale au fost amânate, iar mandatul actualilor aleși locali a fost prelungit. Însă, alegerile vor putea fi organizate nu mai târziu de 31 decembrie.

Totodată, s-au simplificat și condițiile pentru cei care vor să candideze la alegerile locale.

”În această situație nu se pot desfășura campanii și alegerile trebuie să se desfășoare în condiții sigure. A fost inițiat un proiect de OUG de prelungire a actualelor mandate, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Va fi prezentată o singură listă de susținători și un număr minim de 25.000 de semnături, 500 din fiecare județ, 1.000 din municipiul București. Există posibilitatea ca în locul listelor să se depună o contribuție de 3% din valoarea maximă pentru funcția pentru care candidează sau 50 de salarii de bază”, a declarat Raluca Turcan.

Vă prezentăm mai jos textul ordonanței de urgență:

Art. 1. –  Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale ale căror mandate expiră în anul 2020 se organizează în cel mult 6 luni de la data la care ar trebui să expire durata normală a mandatelor acestora.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Art. 2. – Mandatele autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020 se prelungesc până la data preluării, în condițiile legii, de către noile autorități ale administrației publice locale, a mandatelor rezultate în urma alegerilor prevăzute de art. 1, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Art. 3. – Data alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, prevăzute de art. 1, se stabileşte de către Guvern, prin hotărâre, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 4. –   (1) La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, numărul minim al susținătorilor prevăzut de art. 49 și 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, se va reduce la jumătate.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2) și art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pentru funcțiile dintr-o circumscripție electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale şi candidaţii independenţi vor prezenta câte o singură listă de susținători.

Art. 5.  – (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) și art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor putea propune candidaturi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care depun la Biroul Electoral Central, în cel mult 30 de zile de la începerea perioadei electorale, liste de susținători la nivel național, care cuprind un număr minim de 25.000 de alegători, din care cel puțin 500 de alegători în fiecare județ și 1.000 de alegători în municipiul București.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pot depune candidaturi într-un județ sau municipiul București la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care fac dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul județului respectiv sau al municipiului București, după caz, a unor contribuții electorale în valoare de cel puțin 50 de salarii de bază minime brute pe țară.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) și art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, candidatura independentă poate fi admisă dacă se face dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală a unei contribuții electorale în valoare de cel puțin 5% din valoarea maximă admisă pentru funcția pentru care candidează, conform art. 28 alin. (12) lit. b) – n) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Contribuțiile electorale prevăzute de alin. (2) și (3) vor putea fi utilizate numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. –  La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale şi candidaţii independenţi vor putea întocmi şi depune electronic listele de susţinători şi dosarele de candidatură, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 47 şi art. 49 – 51 din Legea nr.  115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, adoptată în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

06 aprilie – Declarații susținute de premierul Ludovic Orban și de alți membri ai Executivului la începutul ședinței de guvern #LudovicOrban #SedintadeGuvern #PalatulVictoria

06 aprilie – Declarații susținute de premierul Ludovic Orban și de alți membri ai Executivului la începutul ședinței de guvern#LudovicOrban #SedintadeGuvern #PalatulVictoria

Publicată de Guvernul României pe Luni, 6 aprilie 2020

Citește și:

Cele trei variante pentru data alegerilor locale și parlamentare

Autoritatea Electorală Permanentă propune oficial amânarea alegerilor locale

Cum pot fi amânate alegerile locale. Portița legislativă

AEP a supus dezbaterii publice modelele buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile locale

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar