Autoritatea Navală Română organizează mai multe concursuri pentru ocuparea mai multor funcții contractuale vacante, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și completată.

Este vorba despre posturi vacante în cadrul Căpităniei Zonale Galați.

Astfel, în cadrul Serviciului Siguranță Navigației Poluare și VTMIS, este nevoie de: 

 • Căpitan de port debutant – 2 posturi
  • Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
  • Specialitatea de bază: Inginerie marină șl navigație – specializarea navigație sau electromecanică navală
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime
  • Vechime în muncă: fără vechime
  • Cerințe specifice: permis de conducere categoria B

În cadrul Serviciului Siguranța Navigației Poluare și VTMIS se caută:

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

 • Căpitan de port gr. I – 1 post
  • Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializare navigație
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
  • posesor brevet maritim de specialitate: fără condiții de vechime, sau
  • 3 ani vechime în specialitate într-o funcție în domeniul naval, sau
  • căpitan de port debutant – 6 luni vechime.
  • Vechime în muncă: 3 ani
  • Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B

În cadrul Biroului Cercetare, Poluare, Mărfuri Periculoase, Autorizări Agenți Economici se caută: 

  • Căpitan de port debutant – 1 post
  • Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime
  • Vechime în muncă: fără vechime
  • Cerințe specifice: permis de conducere categoria B

În cadrul Oficiului de Căpitănie Bicaz se caută:

 • Căpitan de port gr. I – 1 post
  • Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializare navigație sau electromecanică navală
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
  • posesor brevet maritim de specialitate: fără condiții de vechime, sau
  • 3 ani vechime în specialitate într-o funcție în domeniul naval, sau
  • căpitan de port debutant – 6 luni vechime.
  • Vechime în muncă: 3 ani
  • Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B.

De asemenea, este nevoie de personal pentru Serviciul Financiar Contabilitate – Administrativ:

 • Referent specialitate gr. III – 1 post
  • Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
  • Specialitatea de bază: finandar-contabilitate/economist/ finanțe – bănci/contabilitate și informatică de gestiune
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 6 luni vechime
  • Vechime în muncă: – 6 luni vechime
În cadrul Căpităniei Portului Brăila se caută:
  • căpitan de port debutant – 1 post
  • Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializarea navigație sau electromecanică navală
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime
  • Vechime în muncă: fără vechime
  • Cerințe specifice: permis de conducere categoria B.
 • căpitan de port gr. I – 1 post
  • Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializare navigație sau electromecanică navală
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
  • posesor brevet maritim de specialitate: fără condiții de vechime, sau
  • 3 ani vechime în specialitate într-o funcție în domeniul naval, sau
  • căpitan de port debutant – 6 luni vechime.
  • Vechime în muncă: 3 ani
  • Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B.
 • căpitan de port specialist – 1 post
  • Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializare navigație
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
  • căpitan de port gr. I – 3 ani vechime în funcție
  • posesor brevet maritim nivel managerial – fără condiții de
  • Vechime în muncă: 3 ani.
  • Cerințe specifice; permis conducător auto categoria B
 • căpitan de port II – 1 post
  • Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • Specialitatea de bază: navigație
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
  • ofițer port I – 3 ani vechime în funcție
 • căpitan maritim portuar, șef mecanic maritim portuar – 2 ani vechime în funcție conform brevetului
 • căpitan fluvial, șef mecanic fluvial – 2 ani vechime în funcție conform brevetului.

Cerințe specifice: – permis conducător auto categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul se organizează în cadrul Căpităniei Zonale Galați, după următorul calendar de desfășurare:

Data-limită pentru depunerea dosarelor: 22 iunie 2022 până la ora 16.00.

 • Selecția dosarelor de înscriere: 23.06.2022-24.06.2022
 • Afișare rezultate selecția dosarelor: 27.06.2022, ora 12.00.
 • Termen depunere contestații: 27.06.2022 până la ora 16.00.
 • Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 28.06.2022, ora 12.00.
  • Proba scrisă: 30.06.2022, ora 09.00.
 • Afișare rezultate probă scrisă: 01.07.2022, ora 12.00.
 • Termen depunere contestații probă scrisă: 04.07.2022 până la ora 12.00.
 • Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 04.07.2022, ora’16.00.
  • Interviu: 05.07.2022, ora 09.00
 • Afișare rezultate interviu: 06.07.2022, ora 12.00
 • Termen depunere contestații interviu: 07.07.2022 până la ora 12.00.
 • Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 07.07.2022, ora’16.00.
 • Afișare rezultate finale: 08.07.2022, ora 12.00.

Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se vor face astfel:

 • pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Galați candidații vor susține concursul și vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galați, Str. Portului nr. 30.
Căpitănia Zonală Constanța:

Serviciul Siguranța Navigației Zona Midia:

  • Căpitan de port gr. I – 1 post
   • Nivelul studiilor studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
   • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializarea navigație și/sau electromecanică navală
   • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
   • posesor brevet maritim de specialitate: fără condiții de vechime, sau
   • 3 ani vechime în specialitate într-o funcție în domeniul naval, sau
   • căpitan de port debutant – 6 luni vechime.
   • Vechime în muncă: 3 ani.
   • Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B.
Căpitănia Portului Mangalia:
  • Conducător de șalupă – 1 post
   • Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
   • Specialitatea de bază: –
   • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: –
   • Cerințe specifice: posesor certificat de capacitate de conducător șalupă maritim valabil.

Căpitănia Portului Cernavodă:

  • Căpitan de port specialist – 1 post
   • Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
   • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializarea navigație și/sau electromecanică navală
   • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
   • căpitan de port gr. I – 3 ani vechime în funcție, sau
   • posesor brevet maritim nivel managerial – fără condiții de
   • Vechime în muncă: 3 ani.
   • Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B.
Concursul se organizează în cadrul Căpităniei Zonale Constanța, după următorul calendar de desfășurare:
 • Data-limită pentru depunerea dosarelor: 22 iunie 2022 până la ora 16.00.
 • Selecția dosarelor de înscriere: 23.06.2022-24.06.2022
 • Afișare rezultate selecția dosarelor: 27.06.2022, ora 12.00. Termen depunere contestații: 27.06.2022 până la ora 16.00.
 • Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 28.06.2022, ora’12.00
  • Proba scrisă: 30.06.2022, ora 09.00.
 • Afișare rezultate probă scrisă: 01.07.2022, ora 12.00.
 • Termen depunere contestații probă scrisă: 04.07.2022 până la ora 12.00.
 • Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 04.07.2022 la ora 16.00.
  • Interviu: 05.07.2022 la ora 09.00
 • Afișare rezultate interviu: 06.07.2022, ora 12.00.
 • Termen depunere contestații interviu: 07.07.2022 până la ora 12.00.
 • Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 07.07.2022, ora’16.00.
 • Afișare rezultate finale: 08.07.2022, ora 12.00.

Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se vor face astfel:

  • pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Constanța, candidații vor susține concursul și vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Constanța, Str. Incintă Port nr. 1, Clădirea ANR.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare.

Relații suplimentare la persoana de contact: Cristina Mihalașcu, tel.: 0372/362.310, int. 4110. Bibliografia, tematica și rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afișa odată cu anunțul la sediul ANR și pe pagina oficială: http://portal.rna.ro/despre-noi/organizare/ cariere.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar