Viorel Ionescu primar Hârșova
Viorel Ionescu primar Hârșova

Primăria Orașului Hârșova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de consilier personal al primarului.

Contactat telefonic, primarul orașului Hârșova, Viorel Ionescu, ne-a declarat că dintre cele două posturi de consilier personal pe care le are în organigramă, doar unul este ocupat de către Elena Manea – cadru didactic – care se ocupă de problemele ce țin învățământ, educație și tineret. “Celălalt post nu a fost niciodată ocupat, însă acum este nevoie de o persoană care să fie specializată pe partea de urbanism, să supervizeze activitatea. Avem multe proiecte în derulare și vrem să actualizăm și PUG-ul orașului, așa că ne-ar fi de mare ajutor ocuparea acestui post. Hârșova are oameni valoroși, sunt convins că vom găsi persoana potrivită”, ne-a spus primarul.

Însă pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare cu diplomă de licență;
 • vechime minimum 7 ani;
 • cunoştinţe operare calculator nivel mediu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 18 iunie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 iunie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 28 iunie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Hârșova, Județul Constanța, din Piața 1 Decembrie 1918, nr.1, telefon 0241/870.300, interior 123.

Sursa foto: Ordinea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.