Se caută asistent medical generalist pentru Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical generalist – PL.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii – liceul sanitar cu echivalare postliceală/postliceală;
 • studii – diplomă de bacalaureat;
 • vechime minimă în specialitate – 12 luni;
 • abilități/cunoștințe operare PC – MS Office (Excel, Windows).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 06 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 07 aprilie 2020, ora 13.00: proba practică;
 • 07 aprilie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa, str. Nicolae Iorga, nr. 85, Judeţul Constanța, telefon: 0341/180.014, e-mail crts_constanta@yahoo.com.

Citește și:

Noi angajări la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanța

Institutul „Marius Nasta” face angajări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.