COMCM
COMCM
Ordinea inițială de zi a Adunării Generale a Acționarilor societății COMCM SA se modifică la solicitarea trimisă la data de 10 octombrie de acționarul Transilvania Investments Alliance SA. 

Acesta deține 134.049.930 de acțiuni, care reprezintă un procent de 56,7247% din capitalul social al COMCM SA.

Conform bvb.ro, la data de 30 iunie 2022, acționarul Transilvania Investments Alliance SA avea 134.049.930 acțiuni, cu un procent de 56,7247%.

Acționar Transilvania Investments Alliance SA
Acționar Transilvania Investments Alliance SA
Subiectele care vor completa ordinea de zi a ședinței AGOA a COMCM SA, convocată pentru data de 28 – 29 octombrie:
  1. Revocarea hotărârii AGOA nr. 11/08.10.2012 – referitoare la mandatarea consiliului de administrație pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit și a remunerației acestuia.
  2. Alegerea auditorului financiar al societății pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor exercițiilor financiare aferente anilor 2022 și 2023.
  3. Aprobarea împuternicirii consiliului de administrație pentru încheierea contractului de audit și negocierea onorariului anul cuvenit auditorului financiar.
  4. Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului de Act Adițional anexat.
  1. Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
Ordinea inițială de zi a Adunării Generale a acționarilor COMCM SA:
  1. Alegerea secretariatului de ședința format dintr-o persoană, respectiv domnul Călin Dragoș, acționar al societății cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului verbal de ședința.
  2. Completarea Consiliului de Administrație prin alegerea unui administrator pe locul rămas vacant că urmare a renunțării la mandat a domnului Busu Cristian, pentru un mandat egal cu cel al administratorilor în funcție.
  3. Se ia act de renunțarea la mandat a domnului Busu Cristian din funcția de administrator al societății și se dispune radierea acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.
  4. Împuternicirea domnului Ștefan Roșu ca mandatar convențional al societății COMCM S.A. Constanța să semneze Actul Adițional la Contractul de administrare că urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.
  5. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Mihăiță – Giani Vatuiu, cu posibilitatea submandatării unei terțe persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
În cazul neîntrunirii cvorumului legal AGOA va fi reconvocată

În situația neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se reconvoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29 octombrie, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

De asemenea, la ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății care au data de 18 octombrie stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al societății COMCM SA este format din 236.316.678 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Sursă: www.bvb.ro

Foto: Ilustrativ (arhivă)

Citește și:

COMCM a primit OK-ul de la Mediu să își desființeze mai multe imobile de pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

11 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.