Spitalul Judeţean Constanța
Spitalul Judeţean Constanța
Consiliul Județean Constanța a inițiat o procedură de achiziție privind serviciile de verificare tehnică – faza SF pentru proiectul “Construire Corp nou – Departament „Sănătatea mamei și copilului” Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța”.

Ofertanții trebuie să presteze servicii de verificare tehnică – faza SF pentru cerința Securitate la incendiu – domeniul de construcții C (Cc+Ci) Securitate la incendiu a construcțiilor, în toate domeniile, respectiv securitate la incendiu a instalațiilor, în toate specialitățile.

Valoarea estimată a achiziției este de 6.500 lei fără TVA iar criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut. Oferta declarată câștigătoare este cea cu prețul cel mai scăzut, care îndeplinește cerințele minime din specificațiile tehnice și din invitația de participare.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 14 aprilie 2022, ora 12.00.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

În bugetul din acest an, Consiliul Județean Constanța a alocat suma de 170.468 lei pentru construire corp nou – Departament „Sănătate mamei și copilul” SCJU Constanța.

În luna iulie 2021, Primăria Constanța a emis o serie de certificate de urbanism pentru Consiliul Județean Constanța, cu privire la investiții ce urmează a fi făcute la Spitalul Județean Clinic de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.

  • Certificatul de urbanism nr. 2206/19.07.2021 – pentru Studiul de fezabilitate construire corp nou departament Sănătatea Mamei și Copilului Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța.
  • Certificatul de urbanism 2207/19.07.2021 – pentru Construire imobil D+P+3E – urgențe traumatologie Spitalul Clinic Județean Constanța „Sf. Apostol Andrei” Constanța
  • Certificatul de urbanism 2208/19.07.2021 – pentru Studiu de Fezabilitate Construire Imobil – Institut de Cercetare în Nutriție și Sănătate – ICNS – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța.

Președintele CJC, Mihai Lupu, declara în iulie 2021 că investițiile (n.r. mai sus amintite) fac referire la un proiect amplu de 100 de milioane de euro și care vizează proiecte de construire de clădiri care vor spori activitatea Spitalului Județean Constanța.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar