RAJDP Constanța
RAJDP Constanța
Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Constanța care va avea loc marți, 22 octombrie 2022, se regăsește un proiect de hotărâre care face referire la aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Constanța prin transformare în societate pe acțiuni cu asociat unic UAT Județul Constanța, cu denumirea de „Drumuri Județene Constanța S.A.”

Potrivit datelor înscrise în proiectul de hotărâre domeniul principal al societății va fi „Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor” și va avea sediul la aceeași adresă la care funcționează în prezent RAJDP Constanța, strada Celulozei nr. 15A.

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 90.000 de lei, reprezentând aport în numerar, fiind împărțit în 9.000 de acțiuni nominative în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 10 lei. Acționarul unic UAT Județul Constanța deține toate acțiunile și participă deplin atât la beneficii, cât și la pierderi.

Totodată, noua societate va prelua personalul din cadrul RAJDP Constanța care vor avea aceleași drepturi ca cele avute la data reorganizării efective.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Preluarea de către societate a patrimoniului fostei RAJDP Constanța pe bază de protocol de predare primire se va face în termen de 10 zile de la data înființării societății, conform ultimului bilanț contabil și a listei de inverntariere.

Din partea CJC este mandatat pentru semnare actului constitutiv președintele Mihai Lupu, iar din partea RAJDP – Zagon Gabriel Răzvan.

Totodată, se aprobă constituirea unui Consiliu de Administrație provizoriu al societății, format din cinci membri, aleși pentru o perioadă de 4 luni.

Reorganizarea RAJDP Constanța prin transformare în societate pe acțiuni se va realiza cel mai târziu la data de 20 aprilie 2023.

Care este scopul schimbării formei juridice a RAJDP Constanța

Schimbarea formei juridice de organizare a RAJDP Constanța duce la posibilitatea accesării fondurilor europene pentru finanțarea diverselor programe de modernizare a infrastructurii serviciilor comunitare de utilități publice.

Prin schimbarea formei juridice de organizare și funcționare a operatorului de regie autonomă în societate comercială nu se modifică principiul de bază avut în vedere la înființarea Regiei, și anume satisfacerea nevoilor comunității locale.

În urmă cu un an, pe 25 noiembrie, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri (RAJDP) Constanța a scăpat de faliment după ce Tribunalul Constanța s-a pronunțat, în acest sens, după 6 ani de la deschiderea procedurilor.

Dosarul 8071/118/2015, înregistrat pe 22.12.2015:

Tip solutie: Închis lichidarea (art. 117 din lege)
Solutia pe scurt: HOTĂRÂRE 25.11.2021

DISPUNE: În temeiul art. 175 din Legea nr. 85/2014: Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CONSTANŢA S.A. În temeiul art. 175 din Legea nr. 85/2014: Menţine înregistrarea debitoarei REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CONSTANŢA S.A. în Registrul Comerţului Constanţa. În temeiul art. 180 din Legea privind procedura insolvenţei, Descarcă pe administratorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art.179 din Legea nr. 85/2014: Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor prin publicare în BPI, DRGFP Galaţi prin AJFP Constanţa, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare prin BPI. Apelul se depune la Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 25.11.2021.
Hotărâre  1320/2021  25.11.2021

De precizat că mai multe primării din județ, precum și societăți comerciale și bănci, au cerut falimentul Regiei, după ce aceasta a înregistrat datorii imense către acestea.

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.