Primăria comunei Saligny a postat pe site-ul instituției un anunț care îi privește pe localnicii cu domiciliul stabil în comună și care au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit. Anunțul împreună cu lista celor 21 de persoane este afișată și la sediul instituției. 

În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv creșterea conformării voluntare și îmbunătățirea relației cu contribuabilii și în conformitate cu prevederile art. 1, alin(4) din „Procedura de acordare a asistenței realizate de organul fiscal în colaborare cu organul fiscal central, în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice” din Ordinul 1938/28.04.2018, la sediul primăriei Saligny s-a afișat lista cu persoanele fizice care au obligația depunerii declarației unice și care au domiciliul pe rază comunei Saligny.
De pe listă fac parte următoarele persoane: Dobre I. Niculaie, Grosu V. Gheorghe, Nicola D. Teodor, Gheorghe C. Georgică, Bușcă A. Adrian -Ion, Popa R. Vasile, Ciucă C. Constantin – Sorin, Grosu GHE. Gheorghe Leonard, Breazu I. Lucian Marcu, Ardeleanu N. Marian, Ghiță V. Marian, Boantă I. Costel-Mihai, Popa P. Ionuț Andrei, Gheorghe I. Alexandrina, Ghiță i. Veronica, Trandafir N. Maria, Beiu N. Vasilica, Bărbulescu G. Aurelia, Stoian N. Adriana, Lupu I. Georgeta, Radu D. Adeliana-Maria.

Persoanele indicate trebuie să se prezinte la sediul Primăriei Comunei Saligny pentru a primi asistență privind completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice, până pe dată de 15 martie 2019, inclusiv.

Persoană desemnată din cadrul Primăriei comunei Saligny pentru acordarea aistenței este Țiculan Aida, inspector compartiment taxe și impozite. Pentru mai multe detalii puteți apela numărul de telefon 0371.111.743

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar