Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, din cadrul Centrelor/Bazei de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” – Mamaia, „Diana” – Saturn și „Piersicul” – Neptun.

Angajarea se face pe o perioadă de șase luni pentru următoarele posturi:

Pentru Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” Mamaia este nevoie de următorul personal:

 • 23 posturi muncitor calificat IV-I (ospătar), poz. 621-643:
  • studii gimnaziale și calificare de ospătar;
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
 • 13 posturi muncitor nccalificat II-I – deservire restaurant, poz. 664-676:
  • studii gimnaziale;
  • nu se solicită vechime în muncă;
 • 16 posturi îngrijitor (cameristă), poz. 445-460:
  • studii gimnaziale;
  • nu se solicită vechime în muncă;
 • 2 posturi muncitor necalificat II-I – deservire hotel, poz. 465-466:
  • studii gimnaziale;
  • nu se solicită vechime în muncă.
La Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Diana” Saturn se caută: 
 • 24 posturi muncitor calificat IV-I (ospătar), poz. 678-701:
  • studii gimnaziale și calificare de ospătar;
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
 • 1 post muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații), poz. 478:
  • studii gimnaziale și calificare de electrician;
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
 • 1 post de muncitor calificat IV-I (instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze), poz. 477:
  • studii gimnaziale și calificare de instalator sanitar și gaze;
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
 • 19 posturi îngrijitor (cameristă), poz. 481-499:
  • studii gimnaziale;
  • nu se solicită vechime în muncă,
 • 13 posturi muncitor necalificat II-I – deservire restaurant, poz. 718-730:
  • studii gimnaziale;
  • nu se solicită vechime în muncă;
 • 5 posturi muncitor necalificat II-I – deservire hotel, poz, 503-507:
  • studii gimnaziale;
  • nu se solicită vechime în muncă.
 • Baza de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Piersicul” Neptun:
  • 4 posturi muncitor calificat IV-I (ospătar), poz. 731-734:
   • studii gimnaziale și calificare de ospătar;
   • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
  • 3 posturi îngrijitor (cameristă), poz. 509-511:
   • studii gimnaziale;
   • nu se solicită vechime în muncă;
  • 1 post muncitor necalificat II-I – deservire hotel, poz. 514:
   • studii gimnaziale;
   • nu se solicită vechime în muncă.
  • 2 posturi muncitor necalificat II-I – deservire restaurant, poz. 737-738:
   • studii gimnaziale;
   • nu se solicită vechime în muncă.
Concursul pentru posturile vacante în cadrul celor două centre se va organiza conform calendarului următor:
 • 25 aprilie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

Concursurile se vor desfășura la Centrul de Pregătire și Refacere/Recuperare a Capacității de Muncă „Meridian”, stațiunea Mamaia, bd. Mamaia (hotel Meridian) și vor consta în:

 • Proba practică: 28.05.2019; orele de desfășurare a probei sunt următoarele:
  • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (ospătar), ora 09.00;
  • pentru postul de muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații), ora 09.00;
  • pentru posturile de muncitor necalificat II-I – deservire hotel, ora 09.00;
  • pentru posturile de îngrijitor (cameristă), ora 13.00;
  • pentru posturile de muncitor necalificat II-I – deservire restaurant, ora 13.00;
  • pentru postul de muncitor calificat IV-I (instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze), ora 13.00;
 • Interviul: 03.06.2019; orele de desfășurare a probei sunt următoarele:
  • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (ospătar), ora 09.00;
  • pentru postul de muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații), ora 09.00;
  • pentru posturile de muncitor recalificat II-I – deservire hotel, ora 09.00;
  • pentru posturile de îngrijitor (cameristă), ora 13.00;
  • pentru posturile de muncitor necalificat II-I – deservire restaurant, ora 13.00;
   pentru postul de muncitor calificat IV-I (instalator instalații tebnico-sanitare și de gaze), ora 13.00.

De asemenea, Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (6 luni) a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, din cadrul Centrelor/Bazei de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” – Mamaia, „Diana” – Saturn și „Piersicul” – Neptun, județul Constanța, după cum urmează:

Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” – Mamaia

 • 1 post de referent II-IA, poz. 425:
  • studii liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare de contabil/curs contabilitate sau liceul economic cu diplomă de bacalaureat, cu competențe în contabilitate;
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
 • 7 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 650-656:
  • studii gimnaziale și calificare de bucătar;
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
 • 1 post de bufetier (barman), poz. 659:
  • studii gimnaziale și calificare de barman/bufetier/lucrător în alimentație publică;
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
 • 1 post de magaziner, poz. 427:
  • studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă 1 an și vechime în specialitate 6 luni.

Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Diana” – Saturn:

 • 1 post de inspector de specialitate gradul III-I, poz. 467:
  • studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: științe inginerești sau științe sociale – ramura de științe: științe juridice, șiințe economice sau științe militare, informații și ordine publică – domeniul de licență științe militare, informații și ordine publică;
  • cunoștințe operare calculator (Word și Excel);
  • vechime în muncă 5 ani;
  • vechime în specialitate 6 luni;
 • 1 post administrator II-I, poz. 469:
  • studii liceale cu diplomă de bacalaureat:
  • cunoștințe operare programe (MS Office – Word și Excel);
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
 • 2 posturi de referent II-IA, poz. 470-471:
  • studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
  • calificare de contabil/curs contabilitate sau liceul economic cu diplomă de bacalaureat, cu competențe în contabilitate;
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
 • 5 posturi de funcționar (la recepție), poz. 472-476:
  • studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
  • calificare de recepționer/curs de recepționer;
  • cunoștințe operare programe (MS Office – Word);
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
 • 2 posturi de muncitor calificat IV-I (fochist), poz. 479-480:
  • studii gimnaziale;
  • calificare de fochist;
  • autorizație ISCIR;
  • atestat fochist clasa C;
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
 • 13 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 702-714:
  • studii gimnaziale și calificare de bucătar;
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
 • 3 posturi de bufetier (barman), poz. 715-717:
  • studii gimnaziale și calificare de barman/bufetier/lucrător în alimentație publică;
 • 1 post de paznic, poz. 502:
  • studii gimnaziale;
  • atestat profesional de paznic/agent de pază/agent de securitate;
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate.

Baza de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Piersicul” – Neptun:

 • 2 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 735-736:
  • studii gimnaziale și calificare de bucătar;
  • nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 25 aprilie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • Concursurile se vor desfășura la Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” stațiunea Mamaia, bd. Mamaia (hotel Meridian) și vor consta în:

Proba scrisă: 30.05.2019; orele de desfășurare a probei sunt următoarele:

 • pentru posturile de referent II-I A, ora 09.00;
 • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (bucătar) ora 09.00;
 • pentru postul de paznic, ora 09.00;
 • pentru postul de inspector de specialitate gradul III-I, ora 09.00;
 • pentru postul de magaziner, ora 13.00;
 • pentru posturile de bufetier (barman), ora 13.00;
 • pentru posturile de funcționar (la recepție), ora 12.30;
 • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (fochist), ora 13.00;
 • pentru postul de administrator II-I, ora 15.30.

Interviul: 05.06.2019; orele de desfășurare a probei sunt următoarele:

 • pentru posturile de referent II-IA, ora 09.00;
 • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (bucătar), ora 09.00;
 • pentru postul de paznic, ora 09.00;
 • pentru postul de inspector de specialitate gradul III , ora 09.00;
 • pentru postul de magaziner, ora 13.00;
 • pentru posturile de bufetier (barman), ora 13.00;
 • pentru posturile de funcționar (la recepție), ora 12.30;
 • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (fochist), ora 13.00;
 • pentru postul de administrator II-I, ora 15.30.

De asemenea, Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, din cadrul direcției, după cum urmează:

 • 2 posturi de funcționar (la recepție) la Serviciul Administrare Spații de Cazare – Biroul Administrare Spații de Cazare – Centrul de Pregătire și Recuperare / Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” – Mamaia, județul Constanța, pozițiile 431 și 432 din statul de organizare al direcției.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • calificare de recepționer/curs de recepționer și cunoștințe de operare programe – Microsoft Office – Word;
  nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 25 aprilie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • Concursurile se vor desfășura la Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” stațiunea Mamaia, bd. Mamaia (hotel Meridian) și vor consta în:
 • Proba scrisă: 28.05.2019, ora 9.00;
 • Interviul: 03.06.2019ora 09.00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale Logistică din București, str. Eforie, nr. 3, sector 5, corpul B, et. 1, camera 112, telefon 021/303.70.80, interior 30434, sau la sediul centrelor telefon: 0241/831.888.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.