Publicitate
Solid House apartamente si studiouri de vanzare Constanta
Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare organizează la sediul său, concurs pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director financiar-contabil.

Criteriile specifice de ocupare a postului sunt următoarele:

  • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în Sistemul European de Conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.
Concursul/examenul se desfășoară la sediul Spitalului Clinic C.F. Constanța, Bd. 1 Mai nr. 5-7 și cuprinde următoarele probe de evaluare:
  • 24.05.2021, ora 09.00, test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
  • 25.05.2021, ora 09.00, susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
  • 25.05.2021, ora 13.00, interviul de selecție.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 14.05.2021, ora 14.00.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul R.U.N.O.S., telefon 0241/485.350 și pe site-ul Spitalului Clinic C.F. Constanța, www.spitalcfconstanta.ro.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta
Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar