Spitalul Judeţean Constanța
Spitalul Judeţean Constanța
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcții contractuale, de execuție, vacante. 
Lista posturilor vacante este următoarea:
 • 4 posturi de asistent medical;
 • 1 post asistent medical debutant;
 • 3 posturi – îngrijitoare;
 • 3 posturi – brancardier;
 • 2 posturi – muncitor calificat IV – fochist;
 • 1 post – inginer aparatură medicală II;
 • 1 post – registrator medical.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • asistent medical:
  • nivelul studiilor – diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997 sau diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licență în specialitate
  • vechime în specialitate: minimum 6 luni.
 • asistent medical debutant:
  • nivelul studiilor – diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 sau diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licență în specialitate
  • vechime în specialitate – nu este cazul
 • îngrijitoare:
  • nivelul studiilor – școală generală
  • vechime în specialitate – nu este cazul
 • brancardier:
  • nivelul studiilor – școală generală
  • vechime în specialitate – nu este cazul
 • fochist:
  • nivelul studiilor – școală generală
  • curs calificare fochist
  • domeniul studiilor – exploatare și supraveghere cazane de apă caldă
  • vechime în specialitatea postului – debutant
 • inginer aparatură medicală II:
  • nivelul studiilor: studii superioare cu licență
  • domeniul studiilor: inginerie medicală/bioinginerie medicală
  • vechime în specialitate: minimum 6 luni
  • cunoașterea unei limbi străine (engleză) – da
  • bune cunoștințe operare PC (Word, Excel) – da
 • registrator medical:
  • nivelul studiilor: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii
  • vechime: minimum 6 luni în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 08 iulie 2022, ora 12.00: proba scrisă;
 • 14 iulie 2022, ora 10.00: proba practică;
 • 20 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, bd. Tomis nr. 145, județul Constanța, telefon: 0241/503.460.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.