Publicitate
dezvoltator imobiliar apartamente de vanzare constanta solid house
Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de referent IA, la Biroul Resurse Umane și Comunicare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Publicitate
brands war Constanta noiembrie 2020 reduceri imbracaminte incaltaminte

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor – studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • alte cerințe specifice:
  • curs de pregătire profesională/formare profesională specializată în domeniul resurselor umane;
  • curs de pregătire profesională/formare profesională specializată în domeniul arhivare;
  • rezistență la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
  • disponibilitate pentru program prelungit;
  • loialitate față de instituție, conduită morală și profesională;
  • cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office), R.E.V.I.S.A.L;
  • vechime necesară în specialitatea studiilor – minimum 6 ani și 6 luni
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 04 iunie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 iunie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 22 iunie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare din Constanţa, Incinta Port, dana 78, judeţul Constanţa, telefon 0241/601.878.

Sursa : www.posturi.gov.ro

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar