Serviciul Public de Salubrizare Lumina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcții contractuale de execuție vacante, în cadrul Compartimentului Salubrizare.

Patru posturi sunt scoase la concurs de către Serviciul Public de Salubrizare Lumina:

 1. muncitor necalificat;
 2. muncitor calificat (tractorist);
 3. șofer buldoexcavatorist;
 4. șofer wolla.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • șofer buldoexcavator:
  • vechimea în muncă necesară ocupării postului – vechime minimă de 3 ani în meseria de șofer;
  • nivelul studiilor și condițiile de ocupare a postului – 8 clase, posesor al permisului de conducere categoriile C, E;
  • acte de studii privind calificarea și autorizarea în executarea profesiei – curs calificare mașinist la mașini pentru terasamente – ifronist).
 • tractorist-rutierist:
  • studii generale sau medii absolvite;
  • permis de conducere categoria C.
 • șofer wolla:
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractual – fără vechime;
  • nivelul studiilor și condițiile de ocupare a postului: 8 clase, posesor al permisului de conducere categoria C.
 • muncitor necalificat:
  • nivelul studiilor – generale;
  • vechime în muncă – fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 25 februarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 26 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Salubrizare Lumina, din Str. Morii nr. 79 A, județul Constanța, telefon 0727/560.796.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar