Se caută îngrijitor pentru Grădinița cu Program Normal din Saligny

Școala Gimnazială Nr. 1 din comuna Saligny organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de îngrijitor cu 0,5 normă. Postul urmează să fie ocupat în cadrul Grădiniței cu Program Normal Saligny. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii medii sau minimum zece clase;
 • curs de formare „Igienă”.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 15 martie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 martie 2019, ora 13:00: proba practică;
 • 25 martie 2019, ora 15:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 din comuna Saligny, Str. Școlii nr. 36, județul Constanța, telefon 0723/395.104.

Toate detaliile privind concursul pot fi consultate aici .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.