Teatrul de Stat Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de regizor artistic din cadrul Compartimentului Artistic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență, specializarea regie de teatru;
 • vechime în specialitate: cel puțin 10 ani;
 • minimum 20 spectacole regizate în teatre profesioniste.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 22 noiembrie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 noiembrie 2019, ora 12:00: proba scrisă – str. Lahovari nr. 2A;
 • 09 decembrie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului de Stat Constanţa, str. Răscoalei nr. 5, etaj 1, telefon 0241/488.612.

Citește și:

Concurs la Teatrul de Stat Constanța pentru postul de economist

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.