Muzeul Naţional al Marinei Române organizează concurs de recrutare pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție, de supraveghetor muzeu la Secția muzeu – Mangalia din cadrul Formațiuni de istorie, muzeografie și cultură – (1 post).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoștințe limbă engleză;
 • vechime în muncă 15 (cincisprezece) ani;
 • calități, abilități și aptitudini necesare: vigilență și atenție permanentă la supravegherea spațiului expozițional disponibilitate față de solicitările publicului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 09 ianuarie 2020, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 ianuarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 23 ianuarie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Muzeul Naţional al Marinei Române, cu sediul în Constanţa, str. Traian nr. 53A, judeţul Constanţa, telefon 0241.655.650, interior 542 (a se specifica pentru muzeu).

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.