Consilierii județeni se reunesc în ședință ordinară la ora 13.00, iar pe ordinea de zi se află 52 de proiecte, două dintre ele fiind retrase față de ordinea de zi inițială. 

Proiect nr.1 – privind sustinerea Declaratiei de Unire cu Republica Moldova

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.2 – privind acordarea titlului de „Cetatean de onoare al Judetului Constanta” doamnei Ileana Ploscaru, Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Publicitate
Energia Residence cartier rezidential apartamente de vanzare imobiliare Constanta dezvoltator imobiliar

Proiect nr.3 – privind acordarea titlului de „Cetatean de onoare al Judetului Constanta” domnului Alexandru Mereuta, Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.4 – privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean – Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.5 – privind validarea unui mandat de consilier judetean – Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.6 – privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectului de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.7 – privind schimbarea denumirii Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta in Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta, precum si aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentul de Oganizare si Functionare ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta

Proiect nr.8 – privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica a Directiei de Paza a Judetului Constanta si imputernicirea conducerii D.P.J. pentru semnarea acestui contract

Proiect nr.9 – privind aprobarea Regulamentului privind Organizarea si Functionarea Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.10  – privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Constanta – Proiect INTESPO POCU 135/2/3/113589

Proiect nr.11 – privind aprobarea preluarii unui bun imobil din domeniul public al UAT Oras Murfatlar si administrarea Consiliului Local al Orasului Murfatlar in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta, in vederea construirii a doua case de tip familial de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Proiect nr.12 – privind aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate, Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.13 – privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului Scolar Judetean Constanta a salii de expozitie din Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 19 – 20 aprilie 2018 pentru desfasurarea „Targului Ofertelor Educationale”, Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.14 – privind darea in folosinta gratuita Asociatiei ”Filantropica” Constanta a unui spatiu de 39 mp (sala nr. 12) din Pavilionul Expozitional Constanta pentru activitati de lucru cu copii institutionalizati prin metode educative speciale, Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.15 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Pavilionului Expozitional Constanta, imobil aflat in domeniul public al judetului Constanta, Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.16 – privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.274/30.10.2017 privind aprobarea Normelor procedurale interne privind achizitia directa de produse, servicii si lucrari, Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.17 – privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Judetul Constanta, UAT Comuna Corbu, UAT Comuna Sacele, UAT Comuna Istria si UAT Comuna Mihai Viteazu pentru proiectul „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul Corbu – Sacele – Istria – Mihai Viteazu

Proiect nr.18 – privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Judetul Constanta, UAT Comuna Istria si UAT Comuna Cogealac pentru proiectul „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul Cetatea Histria – DN22/ Tariverde”

Proiect nr.19- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenti proiectului “Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul Corbu – Sacele – Istria – Mihai Viteazu”

Proiect nr.20  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALUI aferenti proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul Cetatea Histria – DN 22/Tariverde

Proiect nr.21 – privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Ostrov si administrarea Consiliului Local al Comunei Ostrov in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.22 – privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Rasova si administrarea Consiliului Local al Comunei Rasova in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.23 – privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Topalu si administrarea Consiliului Local al Comunei Topalu in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta

Proiect nr.24 – privind aprobarea modificarii structurii organizatorice si a regulamentului propriu de organizare si functionare pentru Comitetul de Coordonare (CC) si Grupul de Lucru (GL) implicate in procesul de actualizare a Planului Local de Actiune pentru Mediu – judetul Constanta

Proiect nr.25 – privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Mediu – judetul Constanta, actualizat

Proiect nr.26 – privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Teatrului de Stat Constanta, pentru anul 2017

Proiect nr.27 – privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Muzeului de Arta Constanta pentru anul 2017

Proiect nr.28 – privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta pentru anul 2017

Proiect nr.29 – privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Bibliotecii Judetene „I.N. Roman” Constanta pentru anul 2017

Proiect nr.30 – privind aprobarea comisiei de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managerului Centrului Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada” pentru anul 2017

Proiect nr.31 – privind modificarea si completarea Anexei nr.6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.10/2018 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2018

Proiect nr.32 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Biblioteca Judeteana „I.N. Roman” Constanta

Proiect nr.33 – privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.288/28.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si Statului de functii pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara

Proiect nr.34 – privind stabilirea pretului mediu/ tona de iarba (masa verde) obtinuta de pe pajiste, la nivelul Judetului Constanta

Proiect nr.35 – privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

Proiect nr.36 – privind modificarea componentei Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca Constanta

Proiect nr.37 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei tehnico-economice – faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Judetul Constanta in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul”, Agigea, str. Bujorului nr.9, precum si cofinantarea acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

Proiect nr.38 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei tehnico-economice – faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Judetul Constanta in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu” Constanta, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.12, precum si cofinantarea acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

Proiect nr.39 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei tehnico-economice – faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Judetul Constanta in cadrul proiectului „Inchiderea Complexului de servicii comunitare Orizont” Constanta, Aleea Horia Agarici nr.5, precum si cofinantarea acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

Proiect nr.40 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei tehnico-economice – faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Judetul Constanta in cadrul proiectului „Inchiderea Complexului de servicii comunitare Cristina” Constanta, str. Pandurului nr. 120, precum si cofinantarea acestuia de catre Consiliul Judetean Constanta

Proiect nr.41 – privind aprobarea Contractului cadru intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Fundatia Morning Glory House – Constanta pentru Copii Bolnavi de SIDA privind acordarea de servicii sociale minorilor afectati de SIDA/HIV de pe raza judetului Constanta

Proiect nr.42 – privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2018 pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si persoanei adulte cu handicap ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Proiect nr.43 – privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Proiect nr.44 – privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pe anul 2018

Proiect nr.45 – privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a modificarii listei de investitii, pe anul 2018, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Proiect nr.46 – RETRAS – privind aprobarea protocolului cu societatea S.C. Iridex Group Salubrizare SRL Costinesti in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta

Proiect nr.47 – RETRAS – privind aprobarea Protocolului cu societatea S.C. Tracon SRL Braila in vederea integrarii infrastructurii detinute de acesta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta

Proiect nr.48- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

Proiect nr.49 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Proiect nr.50  – privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Consiliului Judetean Constanta pe anul 2017

Proiect nr.51  – privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2018

Proiect nr.52 – Raport privind activitatea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica pe anul 2017, Prezinta: Consilier Judetean – Dontu Gheorghe

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.