Primăria Orașului Hârșova organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de șef serviciu în cadrul Serviciului de Poliție Locală. Postul a mai fost scos la concurs în urmă cu o lună.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art.468, alin.2, lit.a din O.U.G. nr.57/2019, repectiv vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii universitare de master absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 09 septembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Hârșova, Județul Constanța, din Piața 1 Decembrie 1918, nr.1, telefon 0241/870.300 sau 0241.870.301, e-mail – resurse-umane@hirsova.ro.

Citește și:

Angajări la Serviciul de Poliție Locală din Hârșova

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.