OIL TERMINAL
OIL TERMINAL
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Oil Terminal SA s-a desfășurat în data de 16 ianuarie 2023, de la ora 11:00, la prima convocare, la sediul societății.

Acționarii au supus aprobării prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație.

Ce au aprobat acționarii societății:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aleg în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., prin metodă votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, următorii:

  •  GHEORGHE Cristian Florin;
  • UNGUR Ramona;
  • ANDREI Aurelian Ovidiu;
  • TEȘELEANU George;
  • NICOLAE Emilian;
  • LAZARIU Dragoș – Ciprian;
  • MICU Ionuț – Stelian.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, că urmare a faptului că nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ, în conformitate cu art. 32 pct. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,  cu completările și modificările ulterioare, următoriii: Nu este cazul;

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii numiți la art. 1 din prezența hotărâre, pentru o perioada de 4 luni, conform prevederilor art. 641, alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011, dacă această va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorilor provizorii, incepand cu dată de 03.02.2023.

Art. 4 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți la art. 1 din prezența hotărâre, egală cu de 2 (două) ori media pe ultimile 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă formă contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform la art. 1 din prezența hotărâre.

Art. 6 Cu 100 % din voturile exprimate,, se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. DUMITRU Aura Gabriela, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți conform art. 1 din prezența hotărâre.

Art. 7 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 8 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Potrivit datelor furnizate de www.bvb.ro la data de 30 iunie 2022, societatea Oil Terminal S.A. are mai mulți acționari, printre care se numără și Statul Român, prin intermediul Ministerului Energiei:

Acționari Oil Terminal S.A.
Acționari Oil Terminal S.A.

Foto: Arhivă

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Acționarii societății Oil Terminal SA sunt convocați în ședință! Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.