O persoană fizică din județul Timiș a primit ok-ul de la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța pentru proiectul care vizează introducerea în intravilan și parcelarea în vederea construirii de locuințe a parcelei nr. A425/1/18/40 situată în comuna Limanu. 

Astfel, ca urmare a notificării adresate de Cambulea Sergiu – Nicolae prin Ristea Marin,cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, strada Nedelcu Zugrav nr. 11, ap. 6, înregistrată la APM Constanța cu nr. 1844RP/15.03.2022, cu privire la obținerea avizului de mediu, în baza H.G. nr. 1000/2012 modificată de H.G. 568/2013 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, că urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul sedinţei Comitetului Special Constituit la nivelul județul Constanța, din data de 04.05.2022 – etapa de încadrare, APM Constanța decide că PUZ – introducere teren și parcelare pentru locuințe, propus a se realiza în județul Constanța, comuna Limanu, parcelă A425/1/18/40, nu necesită evaluare de mediu,  urmând să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Suprafața de teren pentru care se va elabora PUZ-ul este de 29.945 mp.

Terenul se propune la parcelare pentru locuinte. Astfel, au rezultat 33 loturi pentru locuinte, cu suprafata medie de 648 mp.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Suprafata de teren zona PUZ este de 29945 mp

Terenul se propune la parcelare pentru locuinte. Astfel, au rezultat 33 loturi pentru locuinte, cu suprafața medie de 648 mp.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le transmite în scris Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, strada Unirii nr. 23, tel/fax 0241/546696, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Pentru această etapă a proiectului a existat o dezbatere publică pe 22 februarie 2022, la sediul Primăriei Limanu.

Sursă foto: Facebook

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar